PAV viešinimas

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2017-06-27 (28.4)-A4-6763 Atrankos išvada dėl Būdos II smėlio ir žvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1 grafinis priedas

2017-07-03 (28.7)-A4-6970 Atrankos išvada dėl Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1 grafinis priedas

2017-07-25 (28.5)-A4-7660 Pataisyta atrankos išvada dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-09-15 (28.6)-A4-9479 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Bebrujų žvyro telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-15 (28.5)-A4-11745 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-12-07 (28.4)-A.4-12674 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Juodžiuko durpių telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai

2. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2017-01-05 (28.7)-A4-200 Galutinė atrankos išvada dėl Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo Račkūnų k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1 grafinis priedas

2017-02-15 (28.5)-A4-1689 Galutinė atrankos išvada dėl Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-05 (28.7)-A4-7083 Galutinė atrankos išvada dėl Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1, 2 grafiniai priedai


3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

2017-10-24 d. Informacija apie Kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą. Skelbimas ir byla susipažinimui.


4. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
       

5. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.

2016-06-20 d. Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita I tomas, II tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5 grafiniai priedai

2016-09-30 d. Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai

2016-12-12 d. Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai (po pakartotino derinimo su PAV subjektais procedūrų)

6. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.

2017-03-01 d. Pakruojo rajono Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grafiniai priedai

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

Data Dokumento numeris Sprendimas
 2017-01-25 (28.1)-A4-874 Sprendimas dėl UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių
2017-08-17 (28.1)-A4-8469 Sprendimas dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo galimybių