010

Taikant šią technologiją yra naudojama jau pagaminta ir lauko sąlygomis išbandyta žemės ūkio mašina „Scarabaeus -1“ su tiksliosios žemdirbystės elementais. Pagal šią technologiją neproduktyvus dirvožemis į vaisingą yra modifikuojamas įterpiant organinį dirvos gerintoją lokaliai, tik augalų augimo linijose, tiesiogiai į šaknų augimo zoną 15 cm skersmens požeminiuose technologiniuose intarpuose, kurių viršutinė briauna yra dislokuota 10-15 cm gylyje nuo dirvos paviršiaus. Tarpai tarp intarpų centrų 55-75 cm. Tai įgalina dirvos gerintoją įterpti ne į visą modifikuojamą plotą ištisai, kaip tradicinėje dirvos įdirbimo technologijoje, o tik augimo linijose ir taip mechaniškai sumažinti būtiną veiksmingą dirvos gerintojo įterpimo kiekį 5 kartus, užtikrinant, kad atkurtame plote dirvožemis būtų tokio pat derlingumo, kaip įterpus pilną nesumažintą kiekį. Virš technologinio ritinio esantis 10-15 cm dirvožemio sluoksnis saugo technologinį intarpą nuo saulės ir vėjo naikinamojo poveikio, o taip pat nuo išsklaidymo dėl paskesnių lengvų žemės įdirbimų ir derliaus nuėmimo. Tai įgalina dirvos gerintoją efektyviai veikti 4-5 metus. Požeminių technologinių intarpų centrų koordinatės yra įrašomos į traktoriaus GPS sistemą ir taip po dirvos sluoksniu surandamos sėjos metu. Dirvos gerintojais galima naudoti granuliuotą mėšlą, vermikompostą ir meliorantą iš sapropelio. Naudojant meliorantą iš sapropelio, yra taupoma iki 50% laistymo vandens.
GJ Magma Ltd. vykdydama projektą Nr. J05-LVPA-K-04-0095 ES finansuojamoje priemonėje „Intelektas LT“ patikrino technologijos „Scarabaeus“ veikimą smėlio-žvyro karjero smėlio grunte, vietoj 60 t/ha įterpiant 11 t/ha melioranto iš sapropelio. Dirbtinai sukurtame dirvožemyje, buvo gauti derliai, prilyginami derlingam Lietuvos dirvožemiui.
2023-2024 metais technologijos “Scarabaeus” veikimas buvo patikrintas realiomis veikimo sąlygomis Tabernaso dykumoje, Almerijos provincijoje, Ispanijoje. Dirbtinai sukurtame dirvožemyje lauko bandymuose buvo gauti derliai, prilyginami derlingiems Ispanijos dirvožemiams.

Video informaciją žiūrėti: