GAZELEI 2021 02

Gazelės apdovanojimas skiriamas augančioms ir tik skaidriai dirbančioms įmonėms, kurių apyvarta augo paskutinius keturis metus.

Gazelė 2021 atrankos kriterijai:

  1. Bet kokios nuosavybės įmonės, pradėjusios veiklą ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. 1 d.
  2. Į sąrašą įtrauktos tos įmonės, kurios iki 2021 m. gegužės 31 d. yra pateikusios finansines ataskaitas Registrų centrui.
  3. 2018 m. įmonės apyvarta buvo 100.000 – 3 mln. Eur.
  4. Apyvarta, palyginus 2020 m. su 2018 m., augo ne mažiau kaip 20%.
  5. Paskutiniais lyginamaisiais metais – 2020 m. – įmonė dirbo pelningai.
  6. Kaupiamasis įmonės pelnas 2018 – 2020 m. laikotarpiu yra teigiamas.
  7. Įmonė projekte nedalyvauja, jeigu Valstybinė darbo inspekcija yra nustačiusi nelegalaus ar nedeklaruoto darbo atvejų už 2020 m.
  8. Svarbus kriterijus vertinant įmones — skaidrumas ir viešumas. Įmonė turi tvarkingai mokėti LR įstatymuose numatytus mokesčius ir kasdieninėje veikloje vadovautis geros verslo praktikos principais.
  9. Įmonė nebijo ir nori viešai dalintis savo patirtimi.

 

Daugiau informacijos apie nominaciją: Gazelė 2021 – Verslo žinios (vz.lt)