POLITINIŲ SPRENDIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO KAINA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SEKTORIUI IR PILIEČIAMS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

POLITINIŲ SPRENDIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO KAINA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SEKTORIUI IR PILIEČIAMS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas:


MOKESČIAI UŽ ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2012 metai

Aprašymas:


NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas:


NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ PRIEŽIŪRA

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2012 metai

Aprašymas:


SAPROPELIO TELKINIŲ PAIEŠKOS IR ĮSISAVINIMO GALIMYBIŲ BEI PROBLEMŲ ANALIZĖ

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas: