ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ ĮSISAVINIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2018 metų gruodis

Aprašymas: 


PAGRINDINIAI GEOLOGINIŲ PASLAUGŲ KLIUVINIAI IR GALIMOS PASEKMĖS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2018 metų balandis

Aprašymas: Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paieška ir žvalgyba.