Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingosios iškasenos. Šiuo metu detaliai išžvalgyti 772 naudingųjų iškasenų telkiniai, parengtinai išžvalgyti 972 naudingųjų iškasenų telkiniai ir išskirti 400 prognoziniai naudingųjų iškasenų plotai. Vien tik detaliai ir parengtiniai išžvalgytuose telkiniuose apskaičiuoti ištekliai sudaro daugiau kaip 6,7 mlrd. m3. Eksploatuoti galima tik detaliai išžvalgytus išteklius.

Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingosios iškasenos. Šiuo metu detaliai išžvalgyti 772 naudingųjų iškasenų telkiniai, parengtinai išžvalgyti 972 naudingųjų iškasenų telkiniai ir išskirti 400 prognoziniai naudingųjų iškasenų plotai. Vien tik detaliai ir parengtiniai išžvalgytuose telkiniuose apskaičiuoti ištekliai sudaro daugiau kaip 6,7 mlrd. m3. Eksploatuoti galima tik detaliai išžvalgytus išteklius. Bendras išžvalgytų išteklų kiekis - 2,7 mlrd. m3. Lietuvos statistikos departamento duo¬menimis, bendra vertė - 63,6 mlrd. Lt. Tai - daugiau nei pusė viso Lietuvos nacionalinio turto. Lietuvoje yra pakankamai svarbiausių dažniausiai naudojamų naudingųjų iškasenų. Tai daugiausia kasdienės naudingosios iškasenos, naudojamos žmonių gerbūviui kurti: žvyras, smėlis, molis, uolinės padermės skaldai, kita žaliava statybinėms medžiagoms gaminti. Jų tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje sunaudojama daugiausia.

Daugiau galima perskaityti čia.