Ar ne atsibodo konvertuoti dwg failus į pdf?

Jei atsibodo, tai galite skaityti toliau :)

 AutoCAD turi labai gera komanda masiniam dwg failų spausdinimui. Šia komanda galima taip pat naudoti dwg failų konvertavimui į pdf failus, nes toks konvertavimas taip pat yra spausdinimas. Bet ši komanda veikia tik su teisingai paruoštais dwg failais. DWG failai turi atitikti šiuos kriterijus:

  1. DWG faile turi buti tik spausdinimui skirti peržiūros langai (Layout). Jei vienas dwg failas turi buti konvertuotas į viena pdf faila, tai dwg faile turi buti tik vienas peržiūros langas.
  2. DWG faile turi buti nustatytas į pdf spausdinantis printeris. Pav.: AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3
  3. Kompiueryje turi buti reikiamas lapo dydis. Tai yra "Page Setup" lange,  "Paper size" saraše turi buti peržiūros lange naudojamas lapo dydis. Jei jus ši peržiūros langa kompiuteryje kuriame norite konvertuoti, tai jis jau turėtu buti. Jei kažkas dwg failas buvo darytas kitame kompiuteryje, tada greičiausiai neturėsite reikiamo lapo dydžio ir jį reikės sukūrti.

Šie trys kriterijai yra privalomi norit sėkmingai konvertuoti dwg į pdf. Ar net spausdinant per spausdintuvą, bet spausdinant per spausdintuvą turi buti nustatytas reikamas spausdintuvas.

Visa procesą galite peržiūrėti video įraše.