1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2024 m.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2023 m.

2023-11-20 d. Informacija apie parengtą Mangaroto žvyro telkinio plėtros planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas.

2023-12-29 d. (atnaujinta nuoroda 2024-06-28) Informacija apie parengtą Lembertiškio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas.

3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2024 m.

2024-04-08 d. Informacija apie parengtą Santakos žvyro telkinio išteklių dalies įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.

2024-03-22 d. Informacija apie parengtą Balošos durpių telkinio praplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.

2024-01-30 d. Informacija apie parengtą Griežės smėlio telkinio praplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.