1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2022 m.

2022-12-20 d. Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (neviešinamas) grafiniai priedai, Informacinis pranešimas (atnaujintas).

2022-06-27 d. Informacija apie parengtą Kauno rajono Zapyškio smėlio ir žvyro telkinio III sklypo naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, Informacinis pranešimas.

2022-07-28 d. Informacija apie parengtą Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, 1, 2, 3, 4 grafiniai priedai, Oro taršos modeliavimas ir vertinimas, Informacinis pranešimas.

2022-08-22 d. Informacija apie parengtą Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grafiniai priedai, Oro taršos modeliavimas ir vertinimas, Informacinis pranešimas.

2. Informacija apie parengtas ir patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2023 m.

3. Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią 2023 m.

2023-04-18 d. Pranešimas apie naudojamo Žvirgždžių smėlio ir žvyro telkinio praplėtimo į naujus plotus poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, ortofotografinis planas.