1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2024 m.

2024-01-11 d. (5 var. pakoreguotas) Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (nepateikiamas dėl riboto naudojimo informacijos) grafiniai priedai.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2023 m.

2023-12-29 d. Informacija apie parengtą Lembertiškio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas.

2023-11-20 d. Informacija apie parengtą Mangaroto žvyro telkinio plėtros planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas.

3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2024 m.

2024-04-08 d. Informacija apie parengtą Santakos žvyro telkinio išteklių dalies įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.

2024-03-22 d. Informacija apie parengtą Balošos durpių telkinio praplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.

2024-01-30 d. Informacija apie parengtą Griežės smėlio telkinio praplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2023 m.

2023-09-20 d. Informacija apie parengtą Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1 grafinis priedas, Informacinis pranešimas.

2023-10-05 d. Informacija apie parengtą Nevėžninkų smėlio telkinio dalies planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1 grafinis priedas, Informacinis pranešimas.

2023-10-30 d. Informacija apie parengtą Kryžiškių smėlio ir žvyro telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1 grafinis priedas, Informacinis pranešimas.

5. Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią 2023 m.

2023-04-18 d. Pranešimas apie naudojamo Žvirgždžių smėlio ir žvyro telkinio praplėtimo į naujus plotus poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, ortofotografinis planas.

2023-08-28 d. Pranešimas apie Mangaroto žvyro telkinio plėtros į nepradėtą naudoti kasybos sklypo dalį poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, situacinis ortofotografinis planas, ištrauka iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro, ištrauka iš Kultūros vertybių registro.

2023-10-16 d. Pranešimas apie planuojamos išteklių gavybos Lembertiškio smėlio ir žvyro telkinio naujame plote poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, situacinis ortofotografinis planas, ištrauka iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Ištrauka iš LR miškų valstybės kadastro, Ištrauka iš Kultūros vertybių registro.