PRANEŠIMAS APIE

planuojamos išteklių gavybos Pasiekių II smėlio ir žvyro telkinyje

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB “Erenta”, Žieveliškių g.5, Gelvonų km, Širvintų r. sav., LT-19201, mob. tel. +370 608 56008,+ 370 650 67929, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370-698-12750, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., int. svetainė www.gjmagma.lt, kontaktiniai asmenys G. Juozapavičius, E. Grencius.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba detaliai išžvalgytuose Pasiekių II smėlio ir žvyro telkinio trijuose plotuose. Planuojami naudoti minėto smėlio ir žvyro telkinio plotai yra išsidėstę Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybės centrinėje dalyje, Upninkų seniūnijoje, Makštavos ir Baltromiškės kaimuose. Planuojami naudoti plotai patenka į 3 valstybinės žemės sklypus (kadastro Nr. 4635/0003:337, 4635/0003:339, 4635/0003:338).

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių veikla priskiriama smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimui (kodas B - 08.12). Smėlio ir žvyro gavybą planuojama vykdyti trijuose žemės sklypuose bendrame apie 36,7 ha plote, kuriuose Lietuvos geologijos tarnybos prie AM 2024-02-08 direktoriaus įsakymu Nr. 1-55 ir 2024-04-18 įsakymu Nr. 1-175 patvirtinti detaliai išžvalgyti 385 tūkst. m3 žvyro  ir 2260 tūkst. m3 smėlio išteklių. Planuojamos metinės gavybos apimtys apie 50 tūkst. m3. Planuojamame naudoti telkinio plote numatoma kasti ir realizuoti natūralų gamtinį smėlį ir žvyrą. Naudingųjų iškasenų gavyba telkinyje susidės iš šių etapų: 1. Klodo atidengimas; 2. Smėlio ir žvyro išteklių gavyba. 3. Produkcijos realizacija; 4. Iškastų plotų rekultivavimas. Produkcija iš planuojamo įrengti karjero  bus gabenama apie 1,6 km ilgio vietinės reikšmės keliu, palei kurį nėra nei vienos sodybos, o toliau rajoninės reikšmės keliu su asfalto danga Nr. 1502 Bukonys – Upninkai – Keižionys, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiojo transporto judėjimui. Vykdant ūkinę veiklą planuojamame naudoti plote dirbs tik mobilūs kasybos mechanizmai.

5. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: PAV įstatymo 3 str. 1 dalies 1) punktas: planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 1 priede;, o PAV organizatorius pasinaudojo PAV įstatymo 8 str. 1 dalimi: Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi teisę nuspręsti rengti poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – programa) ar pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

6. Numatomos nagrinėti alternatyvos: Atliekant PAV bus pateikta išsami informacija apie vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvas.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Planuojamo naudoti telkinio atskirų sklypų centrų koordinatės LKS-94 yra: A sklypas 6107505 m (X) ir 525915 m (Y), B sklypas 6107408 m (X) ir  526559 m (Y), C sklypas 6107367 m (X) ir 527396 m (Y). Naudingųjų išteklių gavyba yra viena iš ūkinės veiklos rūšių, kuri glaudžiai .susijusi su konkrečia teritorija. Tai pažymėta ir LR Aplinkos ministerijos išleistame Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo vadove, kalbant apie vietos alternatyvas – „Tačiau kai kurios planuojamos ūkinės veiklos rūšys (gamtinių išteklių gavyba, miškininkystė, esamų objektų rekonstrukcija ir kt.) yra glaudžiai susijusios su tam tikra vieta.“ Kiekvienas naudingosios iškasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas, susiformavęs tik esant itin palankioms geologinėms sąlygoms ir kitoje vietoje jo paprasčiausiai nėra. Todėl vietos pasirinkimas naudingosioms iškasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto norų ar planų. Paties naudingųjų iškasenų telkinio naudojimą labiausiai sąlygoja jo geologinė sandara, aplinkos sąlygos ir ekonominė nauda.  Planuojamas naudoti plotas yra išsidėstęs neurbanizuotoje, kaimiškoje vietovėje. Artimiausia gyvenamoji sodyba yra nutolusi 250 m nuo A sklypo pakraščio ir yra už miško masyvo bei kitoje kelio pusėje. Kitos artimiausios sodybos nutolusios 280-800 m nuo atskirų sklypų šiaurės pusėn ir taip pat yra atskirtos miško plotais. Visi telkinio plotai nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Šventosios ichtiologinis draustinis nutolęs 1,4 km į pietryčius. Artimiausia Natura 2000 buveinių apsaugai svarbi teritorija yra Šventosios upės slėnis nutolęs 1,4 km  į pietryčius. Planuojamas naudoti plotas  yra žemės ūkio paskirties ariama žemė. Planuojamame naudoti plote nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra  Dagilionių pilkapynas (kodas 2004), nutolęs 2,8 km pietų kryptimi ir esantis kitoje Šventosios upės pusėje bei Lokinėlių buvusios dvaro sodybos fragmentai (kodas 121), nutolę 3,4 km vakarų kryptimi. Artimiausia užsienio valstybė yra Rusija nutolusi apie 102 km į pietvakarius.

8. PAV subjektai teiksiantys išvadas: Kultūros paveldo departamento prie KM Kauno teritorinis skyrius (Rotušės a. 29, 44033 Kaunas, tel. +370 612 11875, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, LT-44294 Kaunas, tel. (8 707) 69 523, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, Kaunas, 44156 Kauno m. sav., tel. +370 37  331 688, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Jonavos rajono savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. +370-349-50154 paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

9. PAV atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370-682-92653, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

10. Pasiūlymų dėl pradėto PAV teikimas: Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

11. Galimas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Atlikus PAV ir priėmus teigiamą sprendimą PŪV galės būti vykdoma. Po PAV procedūrų bus rengiamas telkinio naudojimo planas, kuriame bus suprojektuota išteklių gavyba, karjero rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Priėmus neigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, naudingųjų iškasenų gavyba telkinio naujame plote nebus vykdoma.