2024-05-23 d. Informacija apie papildytą Mangaroto žvyro telkinio plėtros planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas (tekstinė dalis), II tomas (tekstiniai priedai), III tomas (visuomenės informavimo ir derinimo priedai), IV tomas (grafiniai priedai), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas.