PRANEŠIMAS APIE

Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio gavybos išplėtimo į gylį

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Silikato karjeras“, Melekonys, Vilniaus r., mob. tel. +370-698-30830, el. paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, mob. tel. +370-698-12750, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., int. svetainė www.gjmagma.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba papildomai į gylį išžvalgytame Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio plote. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav, Pagirių sen., Pagirių k., žemės skl., kadastro Nr. 4167/0200:466.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: Pagal ekonominės veiklos klasifikatorių veikla priskiriama kasybai ir karjerų eksploatavimui. Konkrečiai tai smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas (kodas B - 08.12). PŪV teritorija apima 31,3 ha plotą. Per metus vidutiniškai planuojamos 100 tūkst. m3 gavybos apimtys. Planuojama, kad naudingųjų iškasenų gavyba pagrinde susidės iš šių etapų: 1. Klodo atidengimas ir paruošimas eksploatacijai; 2. Smėlio ir žvyro iškasimas iš klodo bei perdirbimas. 3. Produkcijos realizacija; 4. Iškasto ploto rekultivavimas. Produkcija iš planuojamo naudoti telkinio ploto ir toliau bus išvežama tais pačiais, esamais, viešojo naudojimo keliais kaip ir ankstesniais metais veikiant karjerui, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiojo transporto judėjimui. PŪV teritorijoje dirbs tik mobilūs kasybos mechanizmai.

5. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros 2024-06-03 priimta atrankos išvada Nr. (30-2)-A4E-7066, kad planuojamai ūkinei veiklai PAV privalomas.

6. Numatomos nagrinėti alternatyvos: Atliekant PAV bus pateikta išsami informacija apie vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių alternatyvas.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: PŪV teritorijos centro koordinatės LKS-94 yra 6046475 m (X) ir 577683 m (Y). PŪV teritorija yra išsidėsčiusi visiškai neurbanizuotoje, kaimiškoje, mišku apsuptoje vietovėje. Artimiausia gyvenamoji sodyba yra nutolusi už 1285 m į pietryčius. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Baltosios Vokės biosferos poligonas, nutolęs 2,7 km į pietvakarius. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Keturiasdešimt Totorių pilkapynas nutolęs 1,7 km į vakarus. Artimiausia užsienio valstybė yra Baltarusija, kurios siena nutolusi už nutolusi už 27,5 km į pietryčius.

8. PAV subjektai teiksiantys išvadas: Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370-5-2754221, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370-707-57527, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370-5-2649678, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. +370-5-2751990, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

9. PAV atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima: Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370-682-92653, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

10. Pasiūlymų dėl pradėto PAV teikimas: Pasiūlymus dėl PAV vertinimo galima teikti (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai, PAV dokumentų rengėjui, PŪV organizatoriui. Pasiūlymus galima teikti 10 d.d. nuo informacijos paskelbimo apie PAV pradžią.

11. Galimas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Atlikus PAV ir priėmus teigiamą sprendimą PŪV galės būti vykdoma. Po PAV procedūrų derinimui ir tvirtinimui būtų rengiamas telkinio naudojimas planas, kuriame bus suprojektuota išteklių gavyba, iškasto karjero rekultivavimas ir kiti telkinio įsisavinimo sprendiniai. Priėmus neigiamą sprendimą dėl PŪV galimybių, papildomai į gylį išžvalgytų naudingųjų išteklių gavyba PŪV teritorijoje nebus vykdoma.