Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Užvenčio žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas, SPAV atrankos dokumentas)