Informacija dėl Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento (informacinis pranešimas)

2021-01-31. Informacija apie parengtą Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (informacinis pranešimas)

(Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita)