Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Juodalaukio smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)

SPAV atrankos dokumentas

Vertinimo pažyma ir Įsakymas