Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas ir vertinimo pažyma)