Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Guobų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas) ir (Įvertinimo pažyma)