Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono savivaldybės Ramučių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas) ir (Įvertinimo pažyma)