Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas) ir (Įvertinimo pažyma)