Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono savivaldybės Plytinės smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas) ir (Įvertinimo pažyma)