Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Rokiškio rajono savivaldybės Prūseliukų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas) ir (Įvertinimo pažyma)