Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas), (vertinimo pažyma), (planavimo organizatoriaus įsakymas), (SPAV atrankos dokumentas).