Informuojame, kad prasideda Vilniaus rajono Juodalaukio smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Susipažinimas vykdomas bendra tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-41-21-736. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys