2022-07-18 Informuojame, kad skelbiamos Trakų rajono Kerėplio ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-79-21-684. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2021-metai).

2022-11-24 Informuojame, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalies reikalavimais teikiami susipažinimui Trakų rajono Kerėplio ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo plano sprendiniai pakeisti pagal institucijų pateiktas pastabas (žr. pranešimą apie pakeitimus Nr.1)

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Skelbimas apie pakeitmas pagal institucijų pastabas Nr.1

Aiškinamasis raštas (galiojo nuo 2022-07-18 iki 2022-11-24)

Aiškinamasis raštas Variantas 1 (galioja nuo 2022-11-24)

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys (galiojo nuo 2022-07-18 iki 2022-11-24)

4-Pagrindinis brėžinys Variantas 1 (galioja nuo 2022-11-24)