Informuojame, kad pradedamas Šilutės rajono Lapynų II telkinio smėlio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Susipažinti su specialiojo plano dokumentais galima TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-88-21-470. Taip pat informacija pateikta Šilutės rajono Saugų seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Informacinis pranešimas

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys II etapas