Informuojame, apie Pakruojo rajono Klovainių telkinio dolomito išteklių dalies naudojimo plano koregavimo viešinimą, kuris teikiamas susipažinimui.

Susipažinti su parengtu plano koregavimu galima nuo 2022-08-30 d. iki 2022-09-12 d. imtinai UAB „GJ Magma“ patalpose, adresu Vaidevučio g.18, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.,

Parengtas plano koregavimas bus eksponuojamas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Klovainių ir Rozalimo seniūnijų skelbimų lentose ir AB „Klovainių skalda“, UAB „GJ Magma“ bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos internetinėse svetainėse nuo 2022-08-30 d. iki viešo susitikimo su visuomene.

Susitikimas su visuomene vyks 2022-09-13 d., 16:00 val. Klovainių kultūros namuose, Žalioji g. 19, Klovainiai, LT-83206.

Skelbimas viešinimas bendra tvarka nuo 2022-08-30 d.

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

8_Dangos_nuemimas

9_Dolomito_iskasimas

11_Rekultivavimas

PROTOKOLAS