Informuojame, kad skelbiamos Kalvarijos savivaldybės Trakėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-48-22-298. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2022-metai).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas (galiojo nuo 2022-09-23 iki 2023-02-01)

Aiškinamasis raštas (galioja nuo  2023-02-01)

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys (galiojo nuo 2022-09-23 iki 2023-02-01)

4-Pagrindinis brėžinys (galioja nuo  2023-02-01)