Pradedamas Jonavos rajono Mantromiškių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-66-22-681, Jonavos rajono Upninkų seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2022-metai

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas