Informuojame, kad skelbiamos Šiaulių rajono Leičių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-91-17-330. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2017-metai).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas