Informuojame, kad skelbiamos Ukmergės rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-81-22-470. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2022-metai).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys