Pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės Guobų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-13-22-840, Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas