Informuojame, kad skelbiamos Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo  plano keitimo viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-41-22-933. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2022-metai).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas. (galiojo nuo 2022-12-13 iki 2023-01-30)

Aiškinamasis raštas Variantas 1 (galioja nuo 2023-01-30)

Pagrindinis brėžinys.(galiojo nuo 2022-12-13 iki 2023-01-30)

Pagrindinis brėžinys. Variantas 1 (galioja nuo 2023-01-30)