Pradedamas Kelmės rajono Ramučių smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-54-22-974, Kelmės rajono savivaldybės Užvenčio seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas