Pradedamas Jonavos rajono Baltromiškės žvyro telkinio vakarinio sklypo išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-46-22-105, Jonavos rajono savivaldybės Upninkų seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas