Informuojame, kad skelbiamos Klaipėdos rajono Pozingių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-55-23-582. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/2023-metai).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas. (NEGALIOJANTIS)

Pagrindinis brėžinys. (NEGALIOJANTIS)

Aiškinamasis raštas.  v1 nuo 2024-03-05 (GALIOJANTIS)

Pagrindinis brėžinys. v1 nuo 2024-03-05 (GALIOJANTIS)