Informuojame, kad skelbiamos Jonavos rajono Zatyšių smėlio ir žvyro telkinio IV sklypo išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-46-23-678. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys. Vesrija nuo 2023-12-15 iki 2024-01-31.

Pagrindinis brėžinys. Versija nuo 2024-01-31