Informuojame, kad skelbiamos Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-79-23-951. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas. (NEGALIOJANTIS)

Pagrindinis brėžinys. (NEGALIOJANTIS)

Aiškinamasis raštas. (GALIOJANTIS nuo 2024-04-17)

Pagrindinis brėžinys. I etapas. (GALIOJANTIS nuo 2024-04-17)

Pagrindinis brėžinys. II etapas. (GALIOJANTIS nuo 2024-04-17)