Informuojame, kad skelbiamos Ukmergės rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-81-23-680. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką (NEGALIOJANTIS)

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką (GALIOJANTIS)

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.