Informuojame, kad skelbiamos Joniškio rajono Švėtelės smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje TPD Nr. S-VT-47-24-16. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje prie 2023 m. (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/lgt-sprendimai-del-zemes-gelmiu-naudojimo-planu-rengimo/).

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.