2016-12-23 Plungės rajono Vieštovėnų telkinys

2016-12-23 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Plungės rajono Vieštovėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)