Paslaugos

Magma veikla


Žvyro ir smėlio telkinių paieška ir žvalgyba


Durpynų geologinė žvalgyba

 darbas 4


 Kietųjų naudingųjų iškasenų žvalgyba


Telkinio kasybos projektavimas

iskasto telkinio brezinys


Specialiųjų žemės gelmių naudojimo planų rengimas

4 Anhidritas Pagiriai antzemine infrastruktura

 5 Anhidritas Pagiriai pagrindinis


Kasybos apimčių skaičiavimai naudojant aerofotometrini metodą

ortofoto 3D


 Kitos aerofotometrijos paslaugos