Pranešimai

2015 metais rengti pranešimai


KASYBOS MASTAI LIETUVOJE NETURINT LGT LEIDIMO

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Audrius Armanavičius, Donatas Azaravičius

Data: 2015 metų lapkritis

Aprašymas: Pranešimas apie kasybos mastus Lietuvoje neturint Lietuvos geologijos tarnybos leidimo eksploatuoti naudinguosius išteklius.


PRAKTINIAI ŽINGSNIAI NUO ŽVALGYBOS IKI REKULTIVACIJOS

Rengėjai: Tatjana Kuzavinienė

Data: 2015 metų gegužė

Aprašymas: Pranešimas apie naudingųjų išteklių gavybos veiklos situacija Lietuvoje.


NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS KASINIAIS PAVEIKTOS LIETUVOS TERITORIJOS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė, Audrius Armanavičius

Data: 2015 metų balandis

Aprašymas: Pranešimas apie naudingųjų išteklių gavybą ir išeksploatuotu plotų rekultivacija.


 NEPANAUDOTOS GEOLOGIJOS VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS KIETŲJŲ NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS SRITYJE

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2015 metų balandis

Aprašymas: Pranešimas apie naudinųjų išteklių žvalgybos ir eksploatacijos problemas Lietuvoje.


ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2015 metų kovas

Aprašymas: Žemės gelmių naudojimo plano rengimo aktualijos ir problemos.


 

 2014 metais rengti pranešimai


SAPROPELIO TELKINIAI LIETUVOS EŽERUOSE: ŽVALGYBA, IŠTEKLIAI, ŽALIAVOS KOKYBĖ, ĮSISAVINIMO SĄLYGOS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2014 metų gruodis

Aprašymas: Pranešimas apie sapropelio išteklius Lietuvoje


INOVATYVŪS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TYRIMO IR IŠTEKLIŲ APSKAITOS METODAI

Rengėjai: Tatjana Kuzavinienė, Donatas Azaravičius, Audrius Armanavičius, Jaunius Juozapavičius

Data: 2014 metų gegužė

Aprašymas: Pranešimas apie naudingųjų išteklių paieškos, žvalgybos, gavybos projektavimo ir stebėjimo metodus.


 

2013 metais rengti pranešimai


DURPYNAI LIETUVOJE. TVARI IŠTEKLIŲ GAVYBA.

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2013 metų balandis

Aprašymas: Pranešimas apie Lietuvos durpynus ir durpes.


 

2012 metais rengti pranešimai


POLITINIŲ SPRENDIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO KAINA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SEKTORIUI IR PILIEČIAMS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas:


MOKESČIAI UŽ ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2012 metai

Aprašymas:


NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas:


NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ PRIEŽIŪRA

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius, Tatjana Kuzavinienė

Data: 2012 metai

Aprašymas:


SAPROPELIO TELKINIŲ PAIEŠKOS IR ĮSISAVINIMO GALIMYBIŲ BEI PROBLEMŲ ANALIZĖ

Rengėjai: Ginutis Juozapavičius

Data: 2012 metai

Aprašymas: