PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas

2021-07-08 d. (visuomenės supažindinimui). Informacija apie parengtą Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 9 grafiniai priedai, oro taršos modeliavimas ir vertinimas, informacinis pranešimas.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2021 m.

2021-03-02 d. Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2021-03-25 d.(po viešinimo) Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2021-04-30 d.(po derinimo su PAV subjektais) Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.