PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2022 m.

2. Informacija apie parengtas ir patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2022 m.

2022-02-17 d. Informacija apie parengtą Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1, 2 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas

2022-02-21 d. Informacija apie parengtą Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas

2022-05-02 d. Informacija apie patvirtintą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa.

3. Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią 2022 m.

2022-05-02 d. Pranešimas apie Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, kadastro ištrauka.