PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas

2020-11-03 d. Informacija apie parengtą Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III PAV ataskaitos tomai, Biologinės įvairovės vertinimas planuojamoje išplėsti Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio karjero dalyje, 1 grafinis priedas.

2021-04-20 d. (po AAA pastabų) Informacija apie parengtą Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: I, II, III PAV ataskaitos tomai, Biologinės įvairovės vertinimas planuojamoje išplėsti Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio karjero dalyje, 1, 2 grafiniai priedai.

2021-02-10 d. (po derinimo su PAV subjektais). Informacija apie parengtą Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 20 grafinis priedas, oro taršos modeliavimas ir vertinimas.

2021-03-26 d. (po AAA pastabų). Informacija apie parengtą Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 20 grafinis priedas, oro taršos modeliavimas ir vertinimas.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2021 m.

2021-03-02 d. Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2021-03-25 d.(po viešinimo) Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2021-04-30 d.(po derinimo su PAV subjektais) Informacija apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.