2021-03-25 Dėl Kelmės rajono Užvenčio žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Užvenčio žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas, SPAV atrankos dokumentas)