2021-12-23 Dėl Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (informacinis pranešimas)

Klaipėdos rajono Glaudėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas (SPAV)