2022-02-21 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano SPAV

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)