2016-07-01 Galmenų žvyro telkinys

2016-07-01 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Galmenų žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)