2016-07-13 Brizgų smėlio ir žvyro telkinys

2016-07-13 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Brizgų smėlio ir žvyro telkinio  naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)