2016-12-02 Tauragės rajono Dvarviečių telkinys

2016-12-02 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Tauragės rajono Dvarviečių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)