2017-02-01 Prienų rajono Meškapievės telkinys

2017-02-01 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Prienų rajono Meškapievės telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)