2017-03-10 Telšių rajono Gelžės telkinys

2017-03-10 Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Telšių rajono Gelžės telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)